Υποβολή εργασιών

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας θα φιλοξενήσει ανακοινώσεις, συμπόσια και αναρτημένες εργασίες που θα καλύψουν όλες τις περιοχές της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.

Συμπόσια (πατήστε εδώ για υποβολή)
Τα Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν 3 έως 4 Εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος/Οργανωτής του Συμποσίου θα πρέπει να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψή του, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους και τις περιλήψεις των εισηγήσεων τους.

Προφορικές ανακοινώσεις (πατήστε εδώ για υποβολή)
Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα ενταχθούν σε Θεματικές Ενότητες, και για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης να δηλώνεται σε ποια θεματική περιοχή του συνεδρίου αναφέρεται.

Αναρτημένες ανακοινώσεις (πατήστε εδώ για υποβολή)
Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν σε Θεματικές Ενότητες, και για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης να δηλώνεται σε ποια θεματική περιοχή του συνεδρίου αναφέρεται. Ο συγγραφέας οφείλει να αναρτήσει την εργασία του τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα της παρουσίασης, να βρίσκεται μπροστά από την αναρτημένη εργασία του κατά τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας και να την απομακρύνει μετά το τέλος της παρουσίασης. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα αξιολογήσουν τις αναρτημένες εργασίες για το περιεχόμενο και την παρουσίασή τους και κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και θα βραβευτούν τρεις εργασίες.

Η υποβολή περιλήψεων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συνεδρίου.
Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται ο σκοπός, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και η συζήτηση (χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές).

Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Τελικό Πρόγραμμα – Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου, είναι η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής/ εγγραφής τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς κάθε εργασίας (μέχρι τις 30/06/2016).

Για κάθε ανακοίνωση θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός ομιλητή ή μίας ομιλήτριας.

Κάθε ομιλητής/ομιλήτρια με την εγγραφή του μπορεί να υποβάλλει μέχρι 2 ανακοινώσεις.