Προσκεκλημένοι ομιλητές

Παναγιώτα Βορριά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δεσμός μητέρας – βρέφους: Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και σύγχρονες κλινικές παρεμβάσεις

Eυαγγελία Γαλανάκη
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τι σημαίνει να γίνεσαι ενήλικος στην Ελλάδα σήμερα; Ερευνητικά ευρήματα για τη μετάβαση στην ενηλικίωση και την αναδυόμενη ενηλικίωση

Ανδρέας Δημητρίου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Νους και ευφυία δια βίου: Μια γενική θεωρία

Patrick Leman
King’s College, London
Children’s Interactions with Peers

Ηλίας Μπεζεβέγκης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η Εξελικτική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Ελλάδα: Προκλήσεις, πρόοδοι, προοπτικές

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Προσχολικά πλαίσια φροντίδας και εκπαίδευσης και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού: Ευρήματα από τη διεθνή και ελληνική έρευνα

Delphine Picard
Aix Marseille Université
Drawing is a non-verbal language: Illustrations from experimental research studies