Τόπος διεξαγωγής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
38221, Βόλος

Χώροι και εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας