Εγγραφή

Είδος συμμετοχής Έως και 8 Ιουλίου 2016 Από 9η Ιουλίου 2016
έως και επί τόπου εγγραφή
Μέλη ΕΛΨΕ 50 60
Μη μέλη ΕΛΨΕ 60 70
Εκπαιδευτικοί 30 40
Φοιτητές 20 20

Για κάθε ανακοίνωση θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός ομιλητή ή μίας ομιλήτριας.

Κάθε ομιλητής/ομιλήτρια με την εγγραφή του μπορεί να υποβάλλει μέχρι 2 ανακοινώσεις.

Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη στο συνέδριο.

Η καταβολή του ποσού της εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά (Όροι χρήσης) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πατήστε εδώ για την ηλεκτρονική καταβολή του ποσού της εγγραφής.
Το σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, 2016.
Σημείωση: Για την πληρωμή μέσω κάρτας, ισχύουν τραπεζικές κρατήσεις: Visa 1,1%, Visa Electron 2,36%, MasterCard 1,3%, American Express 2,5%, Μaestro 1,1%.

Εκτός από το σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής για εγγραφή στο συνέδριο, υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό:
BANK: Alpha Bank Greece
IBAN: GR 930 140 3100 31000 200 20 20 898

Σε περίπτωση επιλογής του δευτέρου τρόπου, δηλαδή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει υποχρεωτικά να φαίνεται στο απόκομμα τραπεζικής συναλλαγής ο κωδικός 5219 αλλά και το ονοματεπώνυμό σας.
Επίσης, παρακαλείστε να αποστείλετε σκαναρισμένο το απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής στο email developmental2016@uth.gr ή να το επιδείξετε κατά την εγγραφή σας την ημέρα του συνεδρίου.

Η καταβολή του ποσού της εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 14 Οκτωβρίου, 2016.

Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε κατά τις ημέρες του συνεδρίου στην γραμματεία.

Επισημαίνεται ότι οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για απλή παρακολούθηση του συνεδρίου.