Χρήσιμες ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών: 15 Απριλίου 2016 15 Μαΐου 2016
Γνωστοποίηση αποδοχής: 15 Ιουνίου 2016
Έγκαιρη εγγραφή: 30 Ιουνίου 2016
Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Σεπτεμβρίου 2016