Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα φιλοξενήσει εργασίες που προσφέρουν σύγχρονα δεδομένα για την πολυδιάστατη φύση της ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά και το σύνθετο πλέγμα των παραγόντων που συνδέονται με αυτήν και την επηρεάζουν. Θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική και κινητική ανάπτυξη του ανθρώπου από τη σύλληψη έως το τέλος της ζωής. Επίσης, θα επιχειρήσει να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη περιλαμβάνοντας εργασίες που αναφέρονται σε πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στην κοινότητα και στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, παιδιάτρους, παιδοψυχίατρους και φοιτητές συναφών γνωστικών αντικειμένων και όσους ενδιαφέρονται για τη φύση, τις διεργασίες, τους μηχανισμούς της ανθρώπινης ανάπτυξης, τις αλληλεπιδράσεις της με παράγοντες του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου, του οποίου κεντρικοί στόχοι είναι η ανάδειξη της έρευνας που διεξάγει η ελληνική επιστημονική κοινότητα στο πεδίο της ανθρώπινης ανάπτυξης, η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου αλλά και η ενθάρρυνση νέων συνεργασιών.

Σας περιμένουμε στο Βόλο, για να προσπαθήσουμε να (ανα)συνθέσουμε μαζί το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Φωτεινή Μπονώτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια